Tin Mới

Giám đốc điều hành UNICEF Henrietta Fore cùng các đại sứ Thiện chí của UNICEF: nhóm nhạc BTS và Lilly Singh

'Thế hệ không giới hạn'

(Ngày Nay) - Đại hội đồng Liên hợp quốc kỳ 73 vừa triển khai một sáng kiến chiến lược mới, một mối quan hệ đối tác toàn cầu mang tên “Thế hệ không giới hạn” (Generation Unlimited, các hashtag liên quan bao gồm #GenUnlimited #Youth2030) nhằm đảm bảo rằng cho đến 2030, ...
Trung tâm lịch sử Santa Cruz de Mompox

Trung tâm lịch sử Santa Cruz de Mompox

[Ngày Nay] - Trung tâm Lịch sử Santa Cruz de Mompox là một phần không thể thiếu trong quá trình xâm chiếm, chinh phục và thống trị thuộc địa của thực dân Tây Ban Nha cùng với sự phát triển của truyền thông và thương mại từ thế kỷ 17 đến...