Ảnh minh họa
Hạ Long: Tạm dừng hoạt động tàu du lịch vỏ thép không đảm bảo an toàn
(Ngày Nay) - Ủy ban Nhân dân thành phố Hạ Long vừa có thông báo tạm dừng hoạt động có thời hạn đối với tàu du lịch Violet 02-QN7799 của doanh nghiệp tư nhân Phong Vân HLB, do tàu mới thực hiện 2/4 tiêu chí về dỡ bỏ vật liệu cách âm, cách nhiệt dễ cháy và bổ sung bơm chữa cháy, cứu đắm dự phòng, thiếu một tiêu chí về dây điện an toàn.