Nhà trọ quan tài TP.HCM - Bài 2: Những người sống trong 'quan tài'
Nhà trọ quan tài TP.HCM - Bài 2: Những người sống trong 'quan tài'

(Ngày Nay) -  Sống ở nhà trọ quan tài được một tuần, đủ quen mặt từng người, đủ chào đúng tên từng người, đến lúc chúng tôi phải rời đi. Nhưng một tuần ấy, có những câu chuyện còn dở dang, có những mảng đời còn lẩn quẩn đượm buồn, nhưng đã trót biết rồi nên cứ nghĩ mải không nguôi...