Xử lý trách nhiệm người đứng đầu nếu để chậm trễ tiêm vaccine phòng COVID-19
Xử lý trách nhiệm người đứng đầu nếu để chậm trễ tiêm vaccine phòng COVID-19
UBND tỉnh Đồng Nai xác định tổ chức tiêm vaccine COVID-19 là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng; là tiêu chí đánh giá năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cá nhân người đứng đầu; để xảy ra chậm trễ, lơ là trong công tác trên sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Tỉnh ủy, UBND tỉnh.