Tỉnh Phú Thọ sẵn sàng cho Giỗ tổ Hùng Vương và Lễ hội Đền Hùng
Tỉnh Phú Thọ sẵn sàng cho Giỗ tổ Hùng Vương và Lễ hội Đền Hùng
(Ngày Nay) - Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng thể hiện truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, biết ơn sâu sắc các Vua Hùng và các bậc tiền nhân có công dựng nước và giữ nước; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tôn vinh các giá trị văn hóa thời đại Hùng Vương; quảng bá di sản văn hóa “Hát Xoan Phú Thọ” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương” được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.