Đi đúng chánh pháp sẽ làm chủ cuộc đời mình
Đi đúng chánh pháp sẽ làm chủ cuộc đời mình
(Ngày Nay) - Chúng ta biết rằng, trong Phật Pháp có rất nhiều điều ta học và nghiên cứu. Và người càng học sâu, càng có trí tuệ thì càng thấy mình còn rất vô minh, không dám phán bừa, không dám làm bừa để mà gây tội.
Đạo diễn Việt Tú - một trong các diễn giả tham gia hội thảo
Nâng cao nhận thức bảo vệ tài sản trí tuệ
(Ngày Nay) - Nhằm nâng cao nhận thức bảo vệ tài sản trí tuệ tác động đến cuộc sống hàng ngày trong thời đại công nghệ 4.0 nhân ngày sở hữu trí tuệ thế giới (IPDay) 26/4, đặc biệt các sản phẩm giải trí phát triển ngày càng mạnh mẽ dựa trên nền tảng số, ngày 23/4, Hiệp hội Điện ảnh Hoa Kỳ (MPA), AnSinh Group và IPCom Vietnam tổ chức Hội thảo "Bảo vệ tài sản sáng tạo" tại Hà Nội.