Viện Pasteur Nha Trang phân phối cho khoảng 10 tỉnh thành ở khu vực miền trung số sinh phẩm cận hạn sử dụng.
Nhiều tỉnh thành nhận được test xét nghiệm Covid-19 cận hạn sử dụng
(Ngày Nay) - Theo nguồn tin riêng của Ngày Nay, ngày 26/4/2021, sau khi nhận được 41.088 test (428 hộp, 96 test/hộp) Primer/Probe gen E và 39.840 test (415 hộp, 96 test/hộp) Primer/Probe gen RdRp cho xét nghiệm SARS- CoV-2, Viện Pasteur Nha Trang phân phối cho khoảng 10 tỉnh thành ở khu vực miền trung số sinh phẩm này.