Nâng cao năng lực phòng vệ thương mại
Nâng cao năng lực phòng vệ thương mại
(Ngày Nay) - Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký Quyết định 1659/QĐ-TTg ngày 2/10/2021 phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực về phòng vệ thương mại trong bối cảnh tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới”.