Xem xét sửa đổi Quy định kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học

0:00 / 0:00
0:00
(Ngày Nay) - Bộ Giáo dục và Đào tạo đang tiến hành nghiên cứu, bàn thảo để tiến hành chỉnh sửa Quy định kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học
Xem xét sửa đổi Quy định kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học

Tại cuộc họp, Ban soạn thảo tập trung thảo luận về việc sửa đổi, bổ sung, thay thế Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học ban hành kèm theo Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT và Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng chương trình đào tạo của các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 38/2013/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Lê Mỹ Phong nêu các nội dung cần sửa đổi, bổ sung trong hai thông tư để các thành viên bàn bạc, góp ý. Các nội dung được đề xuất điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung gồm: Xây dựng cấp độ công nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học; Quy trình đánh giá và tự đánh giá của cơ sở giáo dục đại học; Mục tiêu đánh giá; Thẩm định kết quả; Chu kỳ kiểm định chất lượng.

Đồng thời, một số ý kiến trong ban soạn thảo Dự thảo lần 1 đề nghị phải có công cụ thanh tra và giám sát việc kiểm định cơ sở giáo dục đại học. Các đại biểu cũng góp ý về tiêu chí thẩm định chất lượng đào tạo cơ sở giáo dục đại học; ban hành quy định cụ thể với các trường công an, quân đội; ban hành thông tư thay thế.

Các điều chỉnh được xem xét dựa trên Luật Giáo dục năm 2019; Nghị định 99/2019/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học; Nghị định 69/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ GD&ĐT.

Qua thảo luận ý kiến, Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn đề nghị các thành viên ban soạn thảo tiếp tục đánh giá, rà soát vấn đề, thách thức và bám sát các quy định hiện hành khi điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT và Thông tư số 38/2013/TT-BGDĐT.

Ninh Bình tạm dừng đón du khách từ hôm nay 7/5
Ninh Bình tạm dừng đón du khách từ hôm nay 7/5
(Ngày Nay) - Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 có những diễn biến phức tạp, ngày 6/5, UBND tỉnh Ninh Bình tiếp tục ban hành văn bản số 226/UBND-VP6 yêu cầu các cấp, các ngành hữu quan tập trung chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung nhằm triển khai một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
Trung Quốc thống trị thị trường xe điện toàn cầu
Trung Quốc thống trị thị trường xe điện toàn cầu
(Ngày Nay) -  Theo LMC Automotive, ước tính đến năm 2028, sản lượng xe điện của Trung Quốc sẽ vượt qua 8 triệu xe mỗi năm, so với khoảng 1 triệu xe trong năm 2020. Trong khi đó đến năm 2028, châu Âu sẽ chỉ sản xuất 5,7 triệu xe điện mỗi năm.