Tin Mới

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi lễ. Ảnh VGP/Thành Chung

Chính phủ Hoa Kỳ giúp Việt Nam tạo thuận lợi thương mại

 Giúp Việt Nam xây dựng Dự án tạo thuận lợi thương mại, Đại sứ Hoa Kỳ khẳng định: “Chính phủ Hoa Kỳ cam kết thúc đẩy thương mại công bằng, bình đẳng với Việt Nam, hướng tới môi trường kinh doanh thuận lợi, cắt giảm thủ tục hành chính”