Tiến hành điều tra tài nguyên du lịch trên toàn quốc

0:00 / 0:00
0:00
(Ngày Nay) - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông tin sẽ tổ chức điều tra đánh giá, phân loại tài nguyên du lịch ở 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong vòng 5 năm tới.
Tiến hành điều tra tài nguyên du lịch trên toàn quốc

Việc này nhằm hướng đến hình thành hệ thống cơ sở dữ liệu tài nguyên du lịch phục vụ công tác quản lý, lập quy hoạch, phát triển sản phẩm du lịch, phát triển các khu, điểm du lịch trên phạm vi cả nước.

Việc điều tra hướng đến các đối tượng: Tài nguyên du lịch tự nhiên bao gồm cảnh quan thiên nhiên, các yếu tố địa chất, địa mạo, khí hậu, thủy văn, hệ sinh thái và các yếu tố tự nhiên khác có thể được sử dụng cho mục đích du lịch. Tài nguyên du lịch văn hóa bao gồm di tích lịch sử - văn hóa, di tích cách mạng, khảo cổ, kiến trúc; giá trị văn hóa truyền thống, lễ hội, văn nghệ dân gian và các giá trị văn hóa khác; công trình lao động sáng tạo của con người có thể được sử dụng cho mục đích du lịch.

Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam xây dựng phương án tổng thể tổ chức điều tra tài nguyên du lịch; chủ trì, phối hợp với UBND cấp tỉnh (trực tiếp là Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao) triển khai kế hoạch, phương án điều tra.

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam làm đầu mối phối hợp với các Bộ, ngành địa phương triển khai nhiệm vụ về điều tra tài nguyên du lịch. Đồng thời là đơn vị xây dựng tài liệu tập huấn, hướng dẫn điều tra; phần mềm nhập thông tin và tổng hợp kết quả, dữ liệu về tài nguyên du lịch gắn với việc xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên du lịch; công cụ hỗ trợ công tác điều tra thu thập thông tin (phiếu điện tử trên thiết bị di động (CAPI), phiếu điện tử trực tuyến (Webform), mẫu biểu tổng hợp).

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam phối hợp với các địa phương lập phương án tuyển chọn đội ngũ điều tra viên, giám sát viên; tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ điều tra, triển khai khảo sát, thu thập thông tin, nhập thông tin lên hệ thống. Cùng với đó, Cục rà soát kinh phí hằng năm cho các nhiệm vụ về triển khai công tác điều tra tài nguyên du lịch thuộc phạm vi, chức năng, nhiệm vụ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam làm nhiệm vụ tổng hợp, tổ chức công tác đánh giá, phân loại tài nguyên du lịch; công bố và lưu trữ kết quả điều tra tài nguyên du lịch hàng năm đồng thời phối hợp với các Bộ ngành, địa phương trong quản lý, phát triển tài nguyên du lịch quốc gia.

Trong quá trình triển khai kế hoạch, khi phát hiện thêm các loại tài nguyên mới hoặc quá trình khai thác, phát huy giá trị, nhận diện ra những yếu tố mới gắn với các tài nguyên đang khai thác, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam tổng hợp đề xuất của địa phương, trình lãnh đạo Bộ để thực hiện điều tra bổ sung hoặc đánh giá lại tài nguyên du lịch.

Quá trình tiến hóa trong 10 vạn năm của cây lúa
Quá trình tiến hóa trong 10 vạn năm của cây lúa
(Ngày Nay) - Ngày 24/5, nhóm các nhà khoa học Trung Quốc đã tiết lộ lịch sử tiến hóa liên tục của cây lúa trong 100.000 năm, từ một loài cây dại đến được thuần hóa thành giống lúa trồng ngày nay.