Bà Azoulay là Tổng giám đốc thứ 11 của UNESCO

Bà Audrey Azoulay được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc của UNESCO

(Ngày Nay) - Đại hô%3ḅi UNESCO diễn ra vào ngày 10/11 đã bổ nhiệm bà Audrey Azoulay (Pháp) vào chức vụ Tổng giám đốc của Tổ chức UNESCO. Bà Azoulay được đề cử vào ngày 13/10 để thay thế vị trí của Tổng giám đốc Irina Bokova (Bulgaria) trong Ban điều hành UNESCO