Tin Mới

Hội nghị lần thứ mười lăm Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội khóa XVI  bàn về công tác xây dựng Đảng. Ảnh: CPV

Hà Nội: Thi hành kỷ luật 545 đảng viên

9 tháng đầu năm, qua công tác kiểm tra, giám sát, cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp của thành phố Hà Nội đã thi hành kỷ luật 545 đảng viên (khiển trách 402, cảnh cáo 75, cách chức 5, khai trừ 63 trường hợp)