Tin Mới

Hà Nội cho học sinh nghỉ tới hết ngày 15/4

Hà Nội cho học sinh nghỉ tới hết ngày 15/4

(Ngày Nay) - Chủ tịch UBND Hà Nội đã ra quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tụ tập đông người kể từ 0h ngày 28/3 đến hết ngày 15/4; học sinh các cấp trên địa bàn thành phố tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 15/4