Ảnh minh họa.
Giải 'cơn khát' gỗ hợp pháp cho các làng nghề
(Ngày Nay) - Các doanh nghiệp trong nước và làng nghề truyền thống đang tìm đến những nguồn gỗ hợp pháp với nguồn cung ổn định, bền vững. Một trong những giải pháp là liên kết chặt chẽ giữa làng nghề và các công ty ngành gỗ.