Hà Nội: Nâng cao đạo đức công vụ và thái độ phục vụ nhân dân

0:00 / 0:00
0:00
Từ khi Hà Nội ban hành bộ Quy tắc ứng xử trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội thì đạo đức công vụ và thái độ phục vụ nhân dân trong cán bộ, công chức đã có chuyển biến rõ rệt.
Hà Nội: Nâng cao đạo đức công vụ và thái độ phục vụ nhân dân

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai bộ Quy tắc ứng xử trong thực tiễn vẫn không tránh khỏi một số bất cập. Vì vậy, việc tiếp tục triển khai sâu rộng bộ Quy tắc ứng xử, tạo chuyển biến trong nhận thức và hành động của cán bộ, công chức đang được thành phố quan tâm, nhằm nâng cao hơn nữa đạo đức công vụ và thái độ phục vụ nhân dân.

Chuyển biến trong văn hóa công sở

Sở Tài Nguyên - Môi trường Hà Nội đã triển khai đến từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Quy tắc ứng xử dành cho cán bộ, công chức, viên chức. Sở xác định đây là việc làm thường xuyên để nâng cao tinh thần trách nhiệm đối với công việc, đạo đức công vụ, thái độ phục vụ nhân dân, phòng chống các hành vi quan liêu, hách dịch, cửa quyền, tiêu cực, nhũng nhiễu, gây phiền hà, thiếu trách nhiệm trong giải quyết công việc. Sở Tài nguyên và Môi trường lấy các tiêu chí trong bộ Quy tắc ứng xử làm tiêu chí đánh giá, xếp loại công chức, viên chức, người lao động, khen thưởng kịp thời, đúng đối tượng với các tập thể, cá nhân có thành tích trong các phong trào thi đua thực hiện Quy tắc ứng xử, góp phần động viên, nêu gương kịp thời....

Qua triển khai thực hiện, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở đã nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, luôn có thái độ lịch sự, văn minh trong giao tiếp với người dân, hướng dẫn nhiệt tình, chu đáo, không gây nhũng nhiễu, phiền hà, khi giải quyết công việc của người dân, doanh nghiệp. Đồng thời, thực hiện tốt các quy định về văn hóa công sở, các quy định về đạo đức, văn hóa giao tiếp. Sở Tài nguyên và Môi trường cũng đã đưa ra nhiều giải pháp nhằm cải cách các thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp đến giao dịch. Với những hồ sơ chậm muộn, Sở cũng đã tiến hành gọi điện xin lỗi, giải thích cho người dân.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội đã phát huy tốt vai trò của tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên trong việc tổ chức các hoạt động gắn liền với nét đẹp, văn hóa, Quy tắc ứng xử tại nơi tại cơ quan, đơn vị. Phong trào “Góc làm việc xanh” được phát động vào năm 2021 đã tạo không khí làm việc, môi trường xanh - sạch - đẹp tại cơ quan, công sở. Sở cũng kịp thời khen thưởng động viên các cá nhân tích cực tham gia các hoạt động từ thiện và vận động tập thể, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan cùng tham gia.

Tại Sở Giao thông vận tải Hà Nội, công tác quán triệt Quy tắc ứng xử, văn hóa công vụ triển khai tới 100% công chức và người lao động. Cơ quan này đã tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức, triển khai cho tất cả cán bộ, công chức, người lao động ký cam kết thực hiện nghiêm kỷ cương hành chính và Quy tắc ứng xử, văn hóa công vụ của người công chức thông qua việc đăng ký giao ước thi đua của từng cá nhân năm 2022.

Huyện Phú Xuyên đã tuyên truyền Bộ Quy tắc ứng xử với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, đảm bảo 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị thuộc huyện tham gia hưởng ứng và thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng”. Qua đó, nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị hành chính được nâng lên rõ rệt. Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện đã gắn nội dung Quy tắc ứng xử trong sinh hoạt cơ quan, xây dựng tiêu chí, tiêu chuẩn thành khẩu hiệu hành động để triển khai thực hiện góp phần thực hiện tốt việc cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức “Kỷ cương - Trách nhiệm - Tận tình - Thân thiện”; xây dựng ứng xử văn minh nơi công sở và nơi công cộng trên địa bàn huyện.

Khắc phục bất cập, nâng cao đạo đức công vụ

Dù đã có nhiều chuyển biến nhưng công tác tuyên truyền Quy tắc ứng xử ở nhiều cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố chưa được thường xuyên, sâu rộng. Một số người lao động chưa có ý thức cao trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường và nơi làm việc, tác phong làm việc chưa tích cực, giao tiếp giữa đồng nghiệp và người dân chưa thân thiện....

Xác định việc triển khai Quy tắc ứng xử là việc làm thường xuyên, liên tục và lâu dài nhằm chuyển biến, nhận thức và hành động trong cán bộ, công chức, thành phố Hà Nội tiếp tục triển khai sâu rộng các bộ Quy tắc ứng xử, trong đó có Quy tắc ứng xử dành cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Mới đây, thành phố đã thành lập các đoàn kiểm tra thực hiện các bộ Quy tắc ứng xử trong các sở, ngành, quận, huyện, thị xã trên địa bàn.

Qua kiểm tra thực tế tại các sở, ngành, quận, huyện về việc thực hiện hai bộ Quy tắc ứng xử, các đoàn kiểm tra kiểm tra của thành phố Hà Nội đều ghi nhận những chuyển biến trong thực hiện Quy tắc ứng xử, trong đó có Quy tắc ứng xử dành cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Đoàn kiểm tra cũng đề nghị các Sở, ngành, quận, huyện, thị xã tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm túc bộ Quy tắc ứng xử, xây dựng văn hóa công vụ, nâng cao chỉ số hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Đồng thời, phát động thi đua trong toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về việc thực hiện xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; gắn việc kiểm tra, giám sát thực hiện Quy tắc ứng xử với kiểm tra công vụ hàng năm; biểu dương, khen thưởng đối với các cá nhân, tập thể có thành tích trong công tác triển khai, thực hiện có hiệu quả bộ Quy tắc ứng xử tại cơ quan đơn vị.

Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Đào Xuân Dũng cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong việc thực hiện hai bộ Quy tắc ứng xử và văn hóa công vụ; đẩy mạnh tuyên truyền xây dựng môi trường làm việc xanh, sạch, đẹp; gắn việc thực hiện Quy tắc ứng xử với các phong trào thi đua… để góp phần cùng với thành phố nâng cao chỉ số hài lòng của người dân, xây dựng văn hóa người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Bên cạnh việc triển khai Quy tắc ứng xử, thành phố Hà Nội tiếp tục phát động và triển khai phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019-2025" theo Quyết định 733/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ gắn với việc thực hiện tốt các Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thành phố Hà Nội; xây dựng mô hình mỗi cơ quan, công sở, trường học là một địa chỉ văn hóa. Thành phố cũng triển khai, nhân rộng các mô hình tuyên truyền thực hiện hai quy tắc ứng xử; tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện hai quy tắc ứng xử phù hợp với thực tế. Đặc biệt, thành phố Hà Nội cũng tuyên dương gương điển hình tiên tiến trong thực hiện Quy tắc ứng xử nhằm tạo ra phong trào thi đua rộng khắp có sức lan tỏa trong xã hội.

Indonesia chính thức khởi động Năm Chủ tịch ASEAN 2023
Indonesia chính thức khởi động Năm Chủ tịch ASEAN 2023
Ngày 29/1, Tổng thống Indonesia Joko Widodo khẳng định Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) vẫn duy trì vai trò quan trọng đối với khu vực và thế giới trong bối cảnh đối mặt với hàng loạt cuộc khủng hoảng hiện nay.
Chile nâng cảnh báo đối với núi lửa Lascar
Chile nâng cảnh báo đối với núi lửa Lascar
Ngày 28/1, nhà chức trách Chile đã nâng cảnh báo và hạn chế người dân đi vào khu vực gần núi lửa Lascar ở miền Bắc nước này, sau khi hoạt động địa chấn tại đây gia tăng làm dấy lên lo ngại nguy cơ núi lửa phun trào.
Cuba nghiên cứu phát triển vaccine chống phế cầu khuẩn
Cuba nghiên cứu phát triển vaccine chống phế cầu khuẩn
Cuba đã nối lại các thử nghiệm lâm sàng đối với ứng cử viên vaccine Quimi-Vio, do các nhà khoa học thuộc Viện Vaccine Finlay (IFV) nghiên cứu và phát triển. Chế phẩm này được kỳ vọng giúp bảo vệ chống lại bảy loại huyết thanh truyền nhiễm nhất và với tỷ lệ nhiễm phế cầu khuẩn cao trên toàn cầu.