Hà Nội tập trung nguồn lực để hoàn thành xây dựng nông thôn mới

0:00 / 0:00
0:00
(Ngày Nay) - Chiều 21/10, Ban Chỉ đạo Chương trình số 04-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội khóa XVII về "Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021-2025" (Chương trình số 04-CTr/TU) tổ chức hội nghị giao ban về kết quả thực hiện chương trình quý III-2022; nhiệm vụ, giải pháp những tháng cuối năm.
Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình số 04-CTr/TU chủ trì hội nghị. Cùng dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình số 04-CTr/TU và các thành viên Ban Chỉ đạo.

15/18 huyện, thị xã đạt chuẩn nông thôn mới

Báo cáo tại hội nghị, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chu Phú Mỹ cho biết, 9 tháng của năm 2022, Ban Chỉ đạo Chương trình số 04-CTr/TU của Thành ủy và UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo quyết liệt các sở, ban, ngành thành phố, các huyện, thị xã xây dựng và triển khai kế hoạch, giải pháp linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Ngày 12-9-2022, HĐND thành phố đã ban hành Nghị quyết số 21/NQ-HĐND, trong đó phân bổ chi tiết kinh phí hỗ trợ cho Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Thành phố cũng đã ban hành Bộ tiêu chí xã, huyện nông thôn mới thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Hướng dẫn phương pháp đánh giá, chấm điểm các tiêu chí xã, huyện, nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Tính đến nay, thành phố có thêm 3 huyện (Phú Xuyên, Chương Mỹ, Mê Linh) được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, đưa tổng số có 15/18 huyện, thị xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Thành phố cũng có 48 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Như vậy, vẫn còn 3 huyện: Ứng Hòa, Mỹ Đức, Ba Vì chưa hoàn thành huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Về cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn: Thành phố đã gieo cấy được 74,8 nghìn héc-ta lúa vụ mùa, bằng 97,1% cùng kỳ năm 2021. Diện tích cây lâu năm tăng so với cùng kỳ, chủ yếu tăng diện tích cây ăn quả và cây lâu năm có giá trị kinh tế cao (đạt 23,5 nghìn héc-ta, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2021).

Về thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), đến nay thành phố có 1.649 sản phẩm OCOP, gồm 4 sản phẩm 5 sao, 13 sản phẩm tiềm năng 5 sao; có 1.701 trang trại, trong đó có 3 trang trại tham gia hoạt động du lịch nông nghiệp...

Tại hội nghị, đại diện các đơn vị, địa phương đã đóng góp nhiều ý kiến nhằm triển khai có hiệu quả Chương trình số 04-CTr/TU. Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm Đặng Thị Huyền cho biết, Gia Lâm đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2023 sẽ có 20/20 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Hiện có 8 xã đăng ký đạt nông thôn mới nâng cao, 3 xã đăng ký đạt nông thôn mới kiểu mẫu với các tiêu chí cơ bản hoàn thành.

Tại huyện Đông Anh, với đặc thù đang trong quá trình xây dựng huyện thành quận nên huyện đã hợp nhất 3 bộ chỉ tiêu, lựa chọn các chỉ tiêu cao nhất và ban hành bộ chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao của địa phương. Huyện phấn đấu 8 xã đạt nông thôn mới nâng cao và 1 xã đăng ký thực hiện nông thôn mới kiểu mẫu.

Chủ tịch UBND huyện Ba Vì Đỗ Mạnh Hưng cho biết, Ba Vì xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2022. Hiện huyện còn 3/9 tiêu chí chưa đạt và đang tập trung chỉ đạo để hoàn thành, phấn đấu trong tháng 12-2022 hoàn thiện.

Bí thư Huyện ủy Ứng Hòa Bùi Thị Thu Hiền kiến nghị thành phố cho giữ lại quỹ đất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản để phát triển du lịch sinh thái…

Kết luận phiên thảo luận, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Quyền đề nghị các địa phương cần tích cực triển khai Chương trình số 04-CTr/TU theo đúng kế hoạch đã đề ra. Ngành nông nghiệp cần rà soát toàn bộ các mục tiêu, nhiệm vụ, gắn xây dựng nông thôn mới với chủ trương xây dựng huyện thành quận theo hướng xây dựng nông thôn mới của Thủ đô phải khác với những địa phương khác, phù hợp với quy hoạch phát triển.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Quyền cũng đề nghị các huyện, thị xã đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn trong thực hiện xây dựng nông thôn mới, quan tâm công tác chuẩn bị đầu tư. Năm 2023, thành phố khuyến khích các địa phương sớm hoàn thành xây dựng nông thôn mới.

Bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ để có thêm 3 huyện đạt chuẩn nông thôn mới

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao những kết quả xây dựng nông thôn mới của các địa phương đã đạt được trong quý III-2022.

Chỉ rõ những hạn chế còn tồn tại, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến lưu ý, nhiệm vụ trọng tâm của 3 tháng cuối năm 2022 là phải hoàn thành mục tiêu có thêm 3 huyện đạt chuẩn nông thôn mới; 25 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Nhấn mạnh ngày 16-6-2022, Ban Chấp hành Trung ương ban hành Nghị quyết số 19-NQ/TƯ về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình số 04-CTr/TU đề nghị UBND thành phố, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu, đề xuất, tham mưu với Thành ủy ban hành kế hoạch của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TƯ. Trong đó cần rà soát, lồng ghép các chỉ tiêu, mục tiêu của thành phố đã ban hành để thống nhất triển khai thực hiện.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cũng đề nghị các đơn vị tăng cường tuyên truyền, tập huấn về xây dựng nông thôn mới, trong đó tập trung tuyên truyền về bộ tiêu chí xã, huyện nông thôn mới của thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025, hướng dẫn đánh giá chấm điểm xã, huyện nông thôn mới. Đối với 3 huyện phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, 25 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 15 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu chưa đạt, cơ bản đạt hoàn thành trong năm 2022.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến cũng đề nghị các địa phương, đơn vị tập trung giải ngân vốn đầu tư xây dựng nông thôn mới đúng tiến độ; rà soát toàn bộ các mục tiêu, nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 song hành với việc xây dựng dự toán năm 2023 theo quy định.

Lưu ý chỉ còn hơn 3 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình số 04-CTr/TU đề nghị các sở, ngành, địa phương tập trung sản xuất vụ đông, chuẩn bị nguồn cung rau, củ, quả phục vụ Tết. Bên cạnh đó, cần sớm xây dựng kế hoạch cụ thể để chuẩn bị tốt nhất cho nhân dân Thủ đô đón Tết Nguyên đán Quý Mão hạnh phúc, bình yên.

Bộ phim “Anora” của đạo diễn Sean Bakertại giành giải Cành cọ vàng tại lễ trao giải Liên hoan phim Cannes lần thứ 77. Ảnh: Reuters.
"Anora" giành giải Cành cọ Vàng tại LHP Cannes 2024
(Ngày Nay) - Cành cọ Vàng (Palme d'Or) - giải thưởng danh giá nhất của Liên hoan phim (LHP) Cannes năm nay đã được trao cho bộ phim "Anora" của đạo diễn người Mỹ Sean Baker trong lễ trao giải diễn ra vào tối 25/5 theo giờ địa phương.
Tỷ phú Elon Musk. Ảnh: NBC.
Elon Musk tham vọng chế tạo siêu máy tính lớn nhất thế giới
(Ngày Nay) - Nguồn thạo tin ngày 25/5 cho biết, tỷ phú Elon Musk đã thông báo với các nhà đầu tư về kế hoạch chế tạo một siêu máy tính được mệnh danh là "siêu nhà máy điện toán" để hỗ trợ sự phát triển của xAI - công ty khởi nghiệp trí tuệ nhân tạo (AI) của ông.