MerryLand Quy Nhơn nghiên cứu ứng dụng mô hình kinh tế tuần hoàn
MerryLand Quy Nhơn nghiên cứu ứng dụng mô hình kinh tế tuần hoàn
(Ngày Nay) - Hưng Thịnh Innovation, thành viên Tập đoàn Hưng Thịnh và Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tuần hoàn (ICED), thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM, ký kết hợp tác nghiên cứu ứng dụng mô hình kinh tế tuần hoàn tại “thành phố bán đảo” MerryLand Quy Nhơn.
Việt Nam quyết liệt xử lý rác thải nhựa hướng tới mô hình kinh tế tuần hoàn
Việt Nam quyết liệt xử lý rác thải nhựa hướng tới mô hình kinh tế tuần hoàn
(Ngày Nay) -  Ngày 9/6, tại Hà Nội, Hiệp hội Môi Trường Đô Thị và Khu Công nghiệp Việt Nam, Chuyên trang Quản lý môi trường thuộc Tạp chí Môi trường đô thị Việt Nam phối hợp cùng Công ty Informa Markets Vietnam tổ chức hội thảo trực tuyến "Thực trạng và giải pháp xử lý rác thải nhựa tại Việt Nam".