GS Ngô Bảo Châu từng thi trượt chuyên toán
GS Ngô Bảo Châu từng thi trượt chuyên toán
"Như một gáo nước lạnh dội vào đầu, Châu buồn lắm. Nhưng, thầy Tôn Thân bảo cứ yên tâm, sang năm Châu thi sẽ đỗ. Đúng như thầy nói, lần thi sau Châu đỗ với số điểm rất cao"