Shopee Mall triển khai chương trình Khách Hàng Thân Thiết
Shopee Mall triển khai chương trình Khách Hàng Thân Thiết
(Ngày Nay) -  Nhằm tăng mức độ gắn kết của khách hàng với thương hiệu, Shopee Mall triển khai chương trình Khách Hàng Thân Thiết. Giờ đây, các thương hiệu trên Shopee Mall và Shopee Premium sẽ có thêm nhiều công cụ để tiếp cận khách hàng theo hướng cá nhân hóa.