Phát hiện vùng đất 'chết' trên Trái đất
Phát hiện vùng đất 'chết' trên Trái đất
(Ngày Nay) - Một nhóm các nhà khoa học Pháp nói rằng họ đã phát hiện ra một nơi trên Trái đất không tồn tại sự sống, mặc dù có sự hiện diện của nước trong khu vực.