Tin Mới

Khôi phục các hoạt động Trường học xanh ứng phó biến đổi khí hậu

[Ngày Nay] - Ngày 22/9, UNESCO đã tổ chức Diễn đàn Tiểu vùng trực tuyến về Giáo dục vì sự Phát triển Bền vững (ESD) với chủ đề: Khôi phục các hoạt động Trường học xanh ứng phó biến đổi khí hậu để xây dựng Đông Nam Á bền vững, hòa bình và có khả năng phục hồi.

Trường học xanh phù hợp với thiên nhiên.

Hội thảo nhằm mục đích hồi sinh các hoạt động của Trường học xanh ESD 2030 trong khu vực tiểu vùng, thúc đẩy các cam kết của các bên liên quan đối với ESD 2030, và củng cố các mối quan hệ đối tác quốc gia và tiểu vùng cũng như tăng cường các cơ hội kết nối cho ESD, chia sẻ phản ứng của nền Giáo dục với COVID-19, nhằm xây dựng bền vững, hòa bình và khả năng phục hồi Đông Nam Á.

Khoảng 740 đại biểu đại diện cho Bộ Giáo dục, học viện, trường đại học, giáo viên, các bên liên quan đến các hoạt động Trường học xanh, Mạng lưới các trường liên kết của UNESCO (ASPnet), và Ủy ban Quốc gia UNESCO từ nhiều quốc gia tham gia Diễn đàn. Hơn 1.000 người đã tương tác thông qua Facebook của UNESCO Jakarta trong và sau sự kiện trực tuyến.

Khôi phục các hoạt động Trường học xanh ứng phó biến đổi khí hậu - ảnh 1

Trong bài phát biểu khai mạc, GS Shahbaz Khan, Giám đốc UNESCO Jakarta, nhấn mạnh tầm quan trọng của ESD trong việc đạt được mục tiêu phát triển bền vững SDG4. TS Mee Young Choi, Trưởng phòng Giáo dục của UNESCO Jakarta, trình bày chương trình của UNESCO về ESD và các sáng kiến Trường học xanh.

GS Arief Rachman, Chủ tịch điều hành Ủy ban Quốc gia UNESCO của Indonesia, Bộ Giáo dục và Văn hóa, bày tỏ quan điểm về quan hệ đối tác giữa Indonesia và UNESCO, về Sáng kiến của các bên liên quan trên khắp cả nước về các hoạt động Trường học xanh.

Phiên chính của sự kiện là hoạt động chia sẻ các báo cáo quốc gia về Giáo dục vì sự phát triển bền vững (ESD)/Chính sách giáo dục về biến đổi khí hậu và Chiến lược trong giáo dục nhằm ứng phó với COVID-19 cùng các Sáng kiến của các bên liên quan trên toàn quốc về ESD/giáo dục biến đổi khí hậu vì sự phát triển bền vững của 5 quốc gia trong cụm, bao gồm thực trạng, thách thức và khuyến nghị.

Khôi phục các hoạt động Trường học xanh ứng phó biến đổi khí hậu - ảnh 2

Các báo cáo của quốc gia này lưu ý rằng các khung chính sách hiện hành được áp dụng chung cho tất cả mọi người. Mỗi quốc gia đều có những phản ứng cụ thể đối với cuộc khủng hoảng sức khỏe từ đại dịch COVID-19 hiện nay.

Các quốc gia đang đối mặt với những thách thức chung, cụ thể là trong việc triển khai đào tạo từ xa qua hình thức trực tuyến. Tất cả các quốc gia đều có khuyến nghị tương tự trong việc thực hiện và mở rộng các sáng kiến Trường học xanh ngay cả trong thời kỳ đại dịch. TS Mee Young Choi đã tóm tắt các bài trình bày và xác định bốn vấn đề chung từ năm quốc gia trong tiểu vùng:

1) Tính bền vững của các sáng kiến - nhấn mạnh đến sự tham gia và tính bền vững của chương trình ESD một cách toàn diện;

2) Kết nối - sáng kiến quốc gia trong nỗ lực cải thiện kết nối, đặc biệt là kết nối cộng đồng trong tình hình dịch bệnh;

3) Thiếu khả năng tiếp cận đào tạo từ xa, đặc biệt là trong đại dịch COVID-19, cũng như năng lực giáo viên, đặc biệt là việc hợp tác với phụ huynh trong khóa đào tạo từ xa, và cơ chế khuyến khích;

4) Các hoạt động tích hợp chương trình giảng dạy theo chính sách quốc gia.

Trong phát biểu kết thúc hội thảo trực tuyến, GS Shahbaz Khan đã nhắc lại tầm quan trọng của việc hợp tác cùng nhau và có cam kết liên tục đối với ESD cho năm 2030. Ông chỉ ra rằng ESD là yếu tố chính cho tất cả 17 Mục tiêu Phát triển Bền vững cũng như chìa khóa để chuẩn bị thế giới cho các cuộc khủng hoảng trong tương lai tương tự như COVID-19.

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo