Vượt khó, sáng tạo để truyền đạt kiến thức cho học sinh
Vượt khó, sáng tạo để truyền đạt kiến thức cho học sinh
(Ngày Nay) - Học trực tuyến là phương án trong thời điểm dịch COVID-19 phức tạp, các thầy cô ở thành phố Cần Thơ đã đồng hành, truyền đạt kiến thức cho học trò qua máy tính, điện thoại, bài giảng điện tử... trong nửa học kỳ một.