Trong ba tháng, có 3 cán bộ cao cấp bị cách chức, miễn nhiệm

Trong ba tháng, có 3 cán bộ cao cấp bị cách chức, miễn nhiệm

(Ngày Nay) - Từ tháng 8 đến tháng 10/2017, có 3 cán bộ cao cấp bị cách chức, miễn nhiệm chức vụ Đảng là: Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ Nguyễn Phong Quang và Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa. 
Ông Nguyễn Xuân Anh đã bị cho thôi giữ chức Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII.

Ông Nguyễn Xuân Anh thôi giữ chức Ủy viên Trung ương Đảng

(Ngày Nay) - Hôm nay, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định thi hành kỷ luật ông Nguyễn Xuân Anh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng bằng hình thức: Cách chức Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng, Uỷ viên Ban Thường vụ, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015 - 2020; và cho thôi giữ chức Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII