Tin Mới

Disney sẽ có một năm 2020 'khó nhằn'

Disney sẽ có một năm 2020 'khó nhằn'

(Ngày Nay) - Sau hàng loạt kỷ lục phòng vé đã xô đổ trong năm 2019, Walt Disney sẽ có một khoảng thời gian khó khăn để duy trì những thành công trong năm 2020.