Bạn tốt
Bạn tốt
(Ngày Nay) -  Vợ tôi hay hỏi - và kể với người khác - là lúc cưới nhau anh không yêu em đúng không. “Anh Hoàng lúc cưới có yêu em đâu. Mãi về sau qua sóng gió rồi mới yêu”.