Tin Mới

Khánh thành cơ sở bảo tồn gấu Ninh Bình

Khánh thành cơ sở bảo tồn gấu Ninh Bình

 Ngày 7 tháng 3 năm 2019, cơ sở bảo tồn gấu Ninh Bình chính thức khánh thành, đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực cải thiện phúc lợi động vật của FOUR PAWS đối với các cá thể gấu từng bị chích hút mật, cung cấp nơi ở an...