Tin Mới

Hình ảnh Shark Hưng được BBI VIệt Nam quảng bá rộng rãi trong thời gian trước đây

Shark Hưng đã thoái toàn bộ vốn khỏi BBI Việt Nam

(Ngày Nay) - BBI Mall là ứng dụng về thương mại điện tử của Công ty Cổ phần Công nghệ Internet Việt Nam (BBI Việt Nam). Mới đây, trước nhiều thông tin phản ánh về hoạt động của BBI Việt Nam và ứng dụng BBI Mall có những yếu tố chưa phù...