Tin Mới

Doanh nghiệp lữ hành, sinh viên du lịch và người dân tham gia thu nhặt rác tại xã Đường Lâm.

Sống xanh bắt đầu từ những chuyến du lịch

[Ngày Nay] - Sự tiện dụng, nhẹ nhàng của đồ nhựa đã tạo nguồn rác khổng lồ xuất phát từ hai tiếng “du lịch”. Chính sự tiện dụng này đang trở thành cơn khủng hoảng với môi trường sống, nhất là các điểm du lịch. Hô hào mọi người sống xanh tại nhà...