Tổng thống Trump bắt đầu 'trảm tướng'
Tổng thống Trump bắt đầu 'trảm tướng'
Một ngày sau cuộc bầu cử giữa kỳ với sự thay đổi lớn ở Hạ viện Mỹ khi phe Dân chủ quay lại kiểm soát quyền lực, Tổng thống Trump đã có bước đi đầu tiên thay đổi nhân sự nội các.
Bầu cử giữa kỳ Mỹ: Đảng Cộng hòa thắng lớn
Bầu cử giữa kỳ Mỹ: Đảng Cộng hòa thắng lớn
Tận dụng sự chán nản của cử tri Dân chủ, phe Cộng hòa Mỹ đã giành quyền kiểm soát Thượng viện và củng cố thế đa số ở Hạ viện, khiến cho hai năm còn lại của nhiệm kỳ tổng thống Obama trở nên khó khăn nhiều bề.