Tin Mới

Công dân Mỹ được miễn thị thực nhập cảnh vào 184 quốc gia trên thế giới.

Những nơi mà tấm hộ chiếu quyền lực của Mỹ bị... coi nhẹ

[Ngày Nay] - Theo Henley Passport Index - bảng xếp hạng toàn cầu của các quốc gia theo quyền tự do đi lại cho công dân, Mỹ sở hữu cuốn hộ chiếu mạnh thứ sáu trên thế giới khi công dân nước này được miễn thị thực nhập cảnh vào 184 quốc...