Bún đậu mắm tôm. IT
Chuyện mắm tôm
[Ngày Nay] - Nhớ lại ngày trước, ở chợ Hàng Bè gần nhà tôi, hoặc vào phiên chợ quê những vùng tôi đi sơ tán chống Mỹ, có mấy bà bán hàng cá khô mắm tôm ngồi nơi cuối chợ. Mắm tôm để vào các chậu sành to tướng. Bốc mùi nặng chình chịch. Thế mà người mua khá đông. Cứ đùm nắm to rồi lại nắm nhỏ vào những chiếc lá sen già rồi bọc sợi rơm vàng bên ngoài. Ngày ấy chưa có túi nilon tràn lan như bây giờ.