Tin Mới

Cơ sở kinh doanh mới hoạt động sẽ được miễn lệ phí môn bài năm đầu tiên

Sẽ miễn lệ phí môn bài năm đầu tiên với cơ sở kinh doanh

Theo dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 139/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài Bộ Tài chính đang soạn thảo, trường hợp mới ra hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) hoặc mới thành lập cơ sở SXKD trong...