Tin Mới

Nam Ất Hợi 1995 hợp tuổi nữ nào nhất?

Nam Ất Hợi 1995 hợp tuổi nữ nào nhất?

Nam sinh năm 1995 tuổi Ất Hợi con heo - Quá Vãng Chi Trư nghĩa là Lợn hay đi. Có mệnh ngũ hàng là Hỏa - Sơn Đầu Hỏa nghĩa là Lửa trên núi và có cung mệnh là Khôn Thổ vì thế sẽ hợp với nữ có sinh năm gần kề...