Tin Mới

Vị vua nào trong lịch sử có biệt danh là ‘Vua Lợn’?

(Ngày Nay) - Vua chơi bời vô độ khiến dân nghèo đói, trộm cướp nổi lên, dẫn đến nguy cơ sụp đổ triều đại. Đại Việt sử ký toàn thư, sứ thần nhà Minh và người thời ấy gọi ông là 'vua Lợn'.
Vua nào từng bị gán biệt danh là “Vua Lợn”?

1. Vua nào từng bị gán biệt danh là “Vua Lợn”?

 • A. Lê Long Đĩnh

 • B. Lê Tương Dực

 • C. Lê Uy Mục

Tên húy của ông là gì?

2. Tên húy của ông là gì?

 • A. Lê Oanh

 • B. Lê Oang

 • C. Cả 2 đáp án trên

Ông là vị vua thứ mấy của nhà Hậu Lê?

3. Ông là vị vua thứ mấy của nhà Hậu Lê?

 • A. Thứ bảy

 • B. Thứ tám

 • C. Thứ chín

Vua Lê Tương Dực trị vì đất nước trong bao nhiêu năm?

4. Vua Lê Tương Dực trị vì đất nước trong bao nhiêu năm?

 • A. 7 năm

 • B. 9 năm

 • C. 11 năm

Ông từng bị ai bắt giam?

5. Ông từng bị ai bắt giam?

 • A. Lê Chiêu Tông

 • B. Lê Mẫn Đế

 • C. Lê Uy Mục

Vua Lê Tương Dực có đóng góp gì tích cực cho Đại Việt?

6. Vua Lê Tương Dực có đóng góp gì tích cực cho Đại Việt?

 • A. Có một số đóng góp nhất định

 • B. Chỉ ăn chơi, không đóng góp gì

Ngoài tính hoang dâm, ông còn thích làm gì để thể hiện uy quyền và cuộc sống xa xỉ?

7. Ngoài tính hoang dâm, ông còn thích làm gì để thể hiện uy quyền và cuộc sống xa xỉ?

 • A. Bắt quần thần tìm kiếm của ngon vật lạ khắp nơi

 • B. Xây dựng bừa bãi

 • C. Cả 2 đáp án trên

Câu chuyện Vũ Như Tô xây dựng Cửu Trùng Đài được ai dựng thành vở kịch nổi tiếng?

8. Câu chuyện Vũ Như Tô xây dựng Cửu Trùng Đài được ai dựng thành vở kịch nổi tiếng?

 • A. Lưu Quang Vũ

 • B. Nguyễn Huy Tưởng

 • C. Phùng Khắc Khoan

Lê Tương Dực bị đại thần nào giết hại?

9. Lê Tương Dực bị đại thần nào giết hại?

 • A. Lê Quảng Độ

 • B. Nguyễn Hoằng Dụ

 • C. Trịnh Duy Sản

Sau khi vua Lê Tương Dực chết, ai lên ngôi?

10. Sau khi vua Lê Tương Dực chết, ai lên ngôi?

 • A. Lê Chiêu Tông

 • B. Lê Cung Hoàng

 • C. Lê Trang Tông

Kết quả: 0/10

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo