Mỹ Nhi cùng nhóm đến thăm và tặng quà một gia đình người K'Ho.
Nữ sinh truyền cảm hứng cho học sinh dân tộc thiểu số K’Ho
[Ngày Nay] - Mới chỉ 18 tuổi, cô học trò nhỏ Nguyễn Mỹ Nhi đã trở thành người truyền cảm hứng và hỗ trợ các nữ sinh trung học trong cộng đồng dân tộc K’Ho đứng ra kiến tạo đổi thay và cải thiện đời sống những gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong cộng đồng của họ.