Lượng phát thải của Brazil cao nhất kể từ năm 2005
Lượng phát thải của Brazil cao nhất kể từ năm 2005
Theo báo cáo của tổ chức Giám sát Khí hậu, cơ quan bảo vệ môi trường Brazil, lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính của nước này trong năm 2021 đã tăng hơn 12% chủ yếu là do nạn phá rừng Amazone gia tăng.
EU quyết tâm thực hiện mục tiêu giảm phát thải vào năm 2030
EU quyết tâm thực hiện mục tiêu giảm phát thải vào năm 2030
Tại hội nghị Bộ trưởng Môi trường các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) ngày 20/12, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Frans Timmermans, người phụ trách dự án khí hậu của EU, nhấn mạnh thị trường mua bán phát thải là một trong những công cụ tốt nhất để tác động đến hành vi và là cơ chế quen thuộc với ngành công nghiệp. 
Nỗ lực chung vì “Hà Nội - Kinh đô Sáng tạo”
Nỗ lực chung vì “Hà Nội - Kinh đô Sáng tạo”
(Ngày Nay) - Ngày 8/4 tại Hà Nội, ba tổ chức Liên Hợp Quốc UNESCO, UN-Habitat, UNIDO phối hợp tổ chức chuỗi hội thảo tham vấn trong khuôn khổ dự án “Huy động nguồn lực văn hóa và sự tham gia của thanh niên hướng tới phát triển Hà Nội thành Kinh đô Sáng tạo” với sự hỗ trợ của Tập đoàn SOVICO.