Palmayra đau thương của Syria
Palmayra đau thương của Syria
Chiến thắng của quân đội chính phủ Syria tại thành phố cổ Palmyra mở ra cánh cửa giúp thành phố thoát khỏi cuộc sống đen tối dưới bàn tay cai trị tàn bạo của tổ chức khủng bố IS.