Tài sản liên quan đến vụ án Dương Thị Bạch Diệp xử lý ra sao?

0:00 / 0:00
0:00
(Ngày Nay) - Các đơn vị liên quan không phải hoàn trả hay bồi thường cho nhau tất cả những chi phí phát sinh liên quan đến việc hoán đổi hay tài sản trên.
Bị cáo Dương Thị Bạch Diệp.
Bị cáo Dương Thị Bạch Diệp.

Không buộc bị cáo bồi thường 186 tỷ như cáo trạng quy kết

Ngày 19/11, HĐXX cấp sơ thẩm TAND TP.HCM đã tuyên án đối với các bị cáo liên quan đến vụ hoán đổi đất công tại Trung tâm ca nhạc nhẹ TP.HCM. Ngoài phần trách nhiệm hình sự, HĐXX đã tuyên về phần dân sự liên quan đến tài sản xung quanh vụ án này.

Theo đó, HĐXX nhận định, đối với quyền sử dụng đất tại 185 Hai Bà Trưng (quận 3, TP.HCM), thửa đất số 35, tờ bản đồ số 2 hiện đang bị kê biên theo lệnh kê biên của cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an. HĐXX xem xét, đây được xem là vật chứng của vụ án lừa đảo nên căn cứ vào quy định của pháp luật, cần phải thu hồi, trả lại cho Trung tâm ca nhạc nhẹ TP.HCM và cơ quan quản lý nhà nước sử dụng tài sản này.

Theo đó, cần buộc ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín, Công ty Quản lý tài sản (VAMC) hoàn trả lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử dụng nhà đã cấp cho Công ty Diệp Bạc Dương đối với tài sản nhà đất tại 185 Hai Bà Trưng cho Trung tâm ca nhạc nhẹ TP.HCM. Yêu cầu UBND TP.HCM xác lập lại sở hữu nhà nước đối với tài sản trên theo đúng với quy định.

Về quan hệ tính dụng và quan hệ tranh chấp giữa Công ty Diệp Bạch Dương với Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín, Công ty VAMC liên quan đến tài sản và quyền sử dụng đất tại 185 Hai Bà Trưng là một quan hệ pháp luật khác đã được xem xét giải quyết khi các bên có yêu cầu.

Do quyền sử dụng đất tại địa chỉ 185 Hai Bà Trưng đã được xem xét thu hồi theo quy định của pháp luật nên theo đó, HĐXX xác định thiệt hại của vụ án xem như đã được khắc phục nên không buộc bị cáo Dương Thị Bạch Diệp phải bồi thường số tiền 186 tỷ đồng đã chiếm đoạt ngân sách nhà nước như đề nghị tại cáo trạng của Viện Kiểm sát Tối cao.

HĐXX cũng xem xét hậu quả vụ án đã được khắc phục để giảm nhẹ thêm một phần trách nhiệm hình sự cho tất cả các bị cáo liên quan.

Tài sản liên quan đến vụ án Dương Thị Bạch Diệp xử lý ra sao? ảnh 1

Bị cáo Nguyễn Thành Tài.

Riêng đối với quan hệ cho thuê quyền sử dụng đất tại 185 Hai Bà Trưng giữa Công ty Diệp Bạch Dương và Công ty Phan Thành, HĐXX xét nằm ngoài phạm vi xét xử của vụ án nên không xem xét giải quyết. Nhưng do Công ty Phan Thành đang thuê sử dụng quyền sử dụng đất và các tài sản trên đất tại 185 Hai Bà Trưng thuộc sở hữu Công ty Phan Thành.

Quyền sử dụng đất này đã được HĐXX xem xét thu hồi trả lại cho Trung tâm ca nhạc nhẹ TP.HCM nên yêu cầu Công ty Phan Thành thu hồi lại các tài sản trên đất tại địa chỉ 185 Hai Bà Trưng thuộc sở hữu của Công ty Phan Thành. Bàn giao lại quyền sử dụng đất cho Trung tâm ca nhạc nhẹ TP.HCM khi bản án có hiệu lực theo đúng quy định.

Về quan hệ đến việc cho thuê quyền sử dụng đất giữa Công ty Phan Thành, Công ty Diệp Bạch Dương là một quan hệ pháp luật khác sẽ được giải quyết khi các bên có yêu cầu.

Tài sản đã được đối trừ đầy đủ

Đối với nhà đất tại 57 Cao Thắng, HĐXX xét việc hoán đổi là không phù hợp với quy định của pháp luật. Hiện tài sản 185 Hai Bà Trưng cũng đã được HĐXX thu hồi trả lại cho Trung tâm ca nhạc nhẹ TP.HCM nên việc xác lập sở hữu nhà nước đối với nhà và đất tại 57 Cao Thắng là không có cơ sở. Tài sản này bản chất là tài sản Công ty Diệp Bạch Dương đang thế chấp cho Ngân hàng Agribank HCM.

Do đó, HĐXX xét cần hủy bỏ các quyết định xác lập của nhà nước đối với nhà đất tại 57 Cao Thắng cũng như quyết định giao nhà 57 Cao Thắng cho Trung tâm ca nhạc nhẹ TP.HCM và cần trả lại tài sản cho Công ty Diệp Bạch Dương để giải quyết quan hệ thế chấp giữa Công ty Diệp Bạch Dương và Ngân hàng Agribank HCM.

Tài sản liên quan đến vụ án Dương Thị Bạch Diệp xử lý ra sao? ảnh 2

Các bị cáo trước giờ tuyên án.

Yêu cầu Trung tâm ca nhạc nhẹ TP.HCM hoàn trả lại tài sản nhà đất tại 57 Cao Thắng cho Công ty Diệp Bạch Dương để công ty giải quyết quan hệ thế chấp liên quan đến tài sản này với Ngân hàng Agribank HCM theo đúng quy định của pháp luật.

Mặc dù, Trung tâm ca nhạc nhẹ TP.HCM sử dụng cơ sở tại 57 Cao Thắng thời gian qua nhưng bị cáo Dương Thị Bạch Diệp tương ứng cũng đã cho thuê quyền sử dụng đất và nhà tại 185 Hai Bà Trưng là vật chứng của vụ án. Quyền sử dụng đất tại 185 Hai Bà Trưng đã được thu hồi để trả lại cho Trung tâm ca nhạc nhẹ TP.HCM; nhưng thực tế, nhà tại 185 Hai Bà Trưng đã bị bị cáo Dương Thị Bạch Diệp phá bỏ nên không thể thu hồi được.

HĐXX xét bị báo Dương Thị Bạch Diệp đã trực tiếp và thông qua Công ty Diệp Bạch Dương thực hiện việc tu sửa xây dựng nhà và đất tại địa chỉ 57 Cao Thắng thực chất là thủ đoạn nhằm đạt được mục đích thực hiện việc hoán đổi để chiếm đoạt tài sản là Quyền sử dụng đất và nhà tại 185 Hai Bà Trưng. Việc hoán đổi cũng từ sai phạm của một số bị cáo trong vụ án nguyên là cán bộ UBND TP.HCM và các đơn vị trực thuộc.

Tài sản nhà đất tại 57 Cao Thắng nay cũng đã được HĐXX xem xét thu hồi trả lại cho Công ty Diệp Bạch Dương của bị cáo Dương Thị Bạch Diệp. Từ những cơ sở trên, HĐXX xét để đảm bảo quyền lợi cho các bên thì nghĩa vụ và quyền lợi của các bên xem như đã được đối trừ đầy đủ. Do đó, xét không buộc Công ty Diệp Bạch Dương, bị cáo Dương Thị Bạch Diệp cũng như UBND TP.HCM, Trung tâm ca nhạc nhẹ và các đơn vị liên quan phải hoàn trả hay bồi thường cho nhau tất cả những chi phí phát sinh liên quan đến việc hoán đổi hay tài sản trên.

Về số tiền 5 tỷ đồng, bị cáo Dương Thị Bạch Diệp đã nộp vào ngân sách nhà nước, HĐXX xét số tiền này phải được xem là một trong những phương tiện phạm tội của bị cáo nhằm thực hiện những hành vi phạm tội của mình nên cần tịch thu sung vào ngân sách nhà nước. Do tiền đã được nộp vào ngân sách nhà nước nên không yêu cầu bị cáo phải nộp.

Đối với số tiền 50.655,61 USD trong tài khoản bị can Đào Thị Hương Lan – nguyên Giám đốc Sở Tài chính (đã bỏ trốn) mở tại Ngân hàng TNHH MTV HSBC đang bị phong tỏa. Xét cần tiếp tục phong tỏa giao cho cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xử lý cùng với vụ án khi bắt được bị can Đào Thị Hương Lan.

Đối với 3 điện thoại di động của bị cáo Dương Thị Bạch Diệp không liên quan, trả lại cho bị cáo.

Đối với các yêu cầu khác, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan được đề cập trong vụ án này, ngoài phạm vi vụ án này thì HĐXX không xem xét, giải quyết.

Nếu các bị cáo thực hiện theo đúng quy định thì không có hậu quả xảy ra

Đối với ý kiến đề nghị xem xét trách nhiệm của ông Lê Hoàng Quân - nguyên Chủ tịch UBND TP.HCM, HĐXX xét thấy về chủ trương hoán đổi mặc dù không phù hợp với quy định. Tuy nhiên, việc hoán đổi vẫn đảm bảo ngang giá nếu các cá nhân, tổ chức có liên quan thực hiện đúng quy định thì sẽ không gây thiệt hại về mặt vật chất. Theo đó, chỉ đạo của ông Quân thực chất chỉ là chỉ đạo về mặt chủ trương nhưng có yêu cầu các bên buộc phải thực hiện theo đúng yêu cầu quy định của pháp luật.

Nếu các bị cáo thực hiện đúng quy định trong công tác kiểm tra sẽ ngăn chặn kịp thời và không có hậu quả xảy ra trong vụ án này. Do đó, mặc dù việc chấp thuận chủ trương của ông Lê Hoàng Quân là chưa phù hợp với quy định nhưng HĐXX xét đây không phải là nguyên nhân dẫn đến hậu quả của vụ án nên không xem xét trách nhiệm đối với ông Quân. HĐXX đề nghị UBND TP.HCM xem xét xử lý về hành chính theo quy định.

Về ý kiến cho rằng, bị cáo Dương Thị Bạch Diệp đã có văn bản xin hủy việc hoán đổi nhưng do có ý kiến của ông Quân nên mới phải tiếp tục thực hiện. HĐXX xét thấy, việc bị cáo Diệp gửi các văn bản xin hủy việc hoán đổi thực chất chỉ là một thủ đoạn của bị cáo nhằm gây sức ép lên lãnh đạo của thành phố phải nhanh chóng thực hiện hoán đổi cũng như chấp thuận yêu cầu của công ty Diệp Bạch Dương đưa ra chưa được các Sở, Ban, Ngành trong thành phố chấp thuận trong quá trình hoán đổi.

TIN LIÊN QUAN
Đã có hơn 595 triệu ca COVID-19 trên toàn thế giới
Đã có hơn 595 triệu ca COVID-19 trên toàn thế giới
(Ngày Nay) - Số liệu thống kê cụ thể trên worldometers.info, tính đến sáng ngày 15/8, thế giới lần lượt ghi nhận tổng số 595.045.160 ca nhiễm và 6.454.234 trường hợp tử vong vì COVID-19. Trong 24 giờ qua, thế giới có thêm 486.000 ca nhiễm mới, trong đó, 858 ca tử vong vì dịch bệnh.
Việt Nam đăng cai Diễn đàn du lịch Mekong năm 2022
Việt Nam đăng cai Diễn đàn du lịch Mekong năm 2022
(Ngày Nay) - Sự kiện sẽ diễn ra tại khu nghỉ dưỡng Nam Hội An, tỉnh Quảng Nam, là sự kiện tương tác đầu tiên quy tụ các nhà lãnh đạo, chuyên gia du lịch khu vực công và tư thuộc Tiểu vùng Mekong kể từ khi COVID-19 làm ngành du lịch gián đoạn.
Khán giá tham quan triển lãm Bóng "Dó". Ảnh: Kondou
Triển lãm Bóng 'Dó': Câu chuyện xưa và nay trên giấy Dó
(Ngày Nay) - Như đa phần những nghề thủ công truyền thống có lịch sử lâu đời, nghề làm giấy Dó ngày nay cũng đã co cụm tới mức có thể định danh tới cá nhân, thay vì cả một làng nghề. Tháng Tám năm nay, triển lãm Bóng "Dó" mở ra trong ba ngày 12-14/8/2022, cùng sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, nhiếp ảnh gia trẻ tuổi, đã góp phần mang đến câu chuyện xưa và nay của giấy Dó, dưới góc nhìn mang hơi thở rất thời đại.