Bà Dương Thị Bạch Diệp.
Bà Dương Thị Bạch Diệp kháng cáo
(Ngày Nay) - Bà Dương Thị Bạch Diệp, bị cáo trong vụ hoán đổi đất công tại Trung tâm ca nhạc nhẹ TP.HCM đã có đơn kháng cáo liên quan đến bản án của cấp tòa sơ thẩm TAND TP.HCM.