Tin Mới

Gìn giữ giá trị văn hoá truyền thống ‘Tết Phố’

Gìn giữ giá trị văn hoá truyền thống ‘Tết Phố’

Ngày 18/1 (tức 24 tháng Chạp), tại Đình Kim Ngân 42 - 44 Hàng Bạc, Hà Nội, Ban quản lý Phố cổ Hà Nội phối hợp với Nhóm Đình Làng Việt và các đơn vị, cá nhân đã tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa với chủ đề “Tết Phố”
Gìn giữ giá trị văn hoá truyền thống ‘Tết Phố’

Gìn giữ giá trị văn hoá truyền thống ‘Tết Phố’

Ngày 18/1 (tức 24 tháng Chạp), tại Đình Kim Ngân 42 - 44 Hàng Bạc, Hà Nội, Ban quản lý Phố cổ Hà Nội phối hợp với Nhóm Đình Làng Việt và các đơn vị, cá nhân đã tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa với chủ đề “Tết Phố”