La mắng có giúp con cái nghe lời cha mẹ?
La mắng có giúp con cái nghe lời cha mẹ?
(Ngày Nay) - Một nghiên cứu mới được công bố vào thứ Sáu trên tạp chí Tâm lý học Phát triển (Developmental Psychology) cho thấy thanh thiếu niên có xu hướng ít hợp tác với các yêu cầu của cha mẹ mình nếu bị lên giọng.