Tin Mới

Hà Nội chuẩn bị sáp nhập hàng nghìn tổ dân phố

Hà Nội chuẩn bị sáp nhập hàng nghìn tổ dân phố

(Ngày Nay) - UBND TP Hà Nội vừa có tờ trình HĐND về việc kiện toàn các thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố, hiện Hà Nội có 7.968 thôn, tổ dân phố, trong đó có 4.115 thôn, tổ dân phố thuộc diện phải sáp nhập.
'Lạm phát' tổ dân phố

'Lạm phát' tổ dân phố

(Ngày Nay) - Ở TP Đà Nẵng có quận chỉ rộng hơn 9,4 km2 nhưng có đến 1.278 tổ trưởng tổ dân phố. Trong khi phường ít nhất cũng có 71 tổ trưởng.