Tin Mới

Sức mạnh thống trị đại dương của Hải quân Mỹ

Sức mạnh thống trị đại dương của Hải quân Mỹ

10 tàu sân bay lớp Nimitz của Mỹ là những tàu chiến lớn nhất thế giới. Mỗi chiếc có thể phục vụ khoảng 50 năm và chỉ tái nạp nhiên liệu một lần duy nhất trong đời. Đây là minh chứng cho sức mạnh thống trị đại dương của Hải...