Đài quan sát Động lực học Mặt Trời của NASA đã ghi được hình ảnh Mặt Trời tỏa sáng ở mức độ trung bình vào ngày 1/10/2015.
Thực chất Mặt Trời có màu gì?

Nếu trong giờ học Vật lý, học sinh ở trường được làm thí nghiệm chiếu ánh sáng qua một lăng kính để tạo ra cầu vồng nhân tạo, thì chắc các bạn đã biết câu trả lời rồi đó.