Tin Mới

Nhiều đại biểu lên tiếng về phiên xử bác sỹ Hoàng Công Lương

ĐBQH tranh luận về phiên xử bác sỹ Hoàng Công Lương

Ngay sau khi đại biểu đoàn Hòa Bình nói, những phát biểu của đại biểu với báo chí khi phiên tòa đang xét xử là mang tính cảm tính, định hướng dư luận, nhiều đại biểu trong ngành Y tế đã lên tiếng tranh luận với phát biểu này