Thủ tướng gặp lại những người thầy, người bạn cũ.
Thủ tướng thăm lại trường xưa
(Ngày Nay) - Về Đại học Kinh tế Quốc dân dự lễ kỷ niệm 60 năm thành lập, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc xúc động khi gặp lại thầy cô, bạn bè cũ.