Tin Mới

“Góc nhớ” ở… Sài Gòn

“Góc nhớ” ở… Sài Gòn

Trong quần cư phố thị Sài Gòn là nơi du nhập của nhiều người nhiều vùng, sinh sống hòa nhập nhưng họ vẫn giữ cho mình một điều riêng riêng