"Và pháp Tam quy, ngũ giới chắc chắn cũng giúp ích rất nhiều cho hàng đệ tử Phật biết áp dụng sẽ có được cuộc sống an vui, hiểu biết, tiến bộ và thăng hoa tâm linh cho mình"
Lợi ích thiết thực của Tam quy Ngũ giới
(Ngày Nay) - Theo kinh Nguyên thủy, khởi đầu Đức Phật thuyết pháp ở vườn Nai là vườn Lộc Uyển thuộc thành Ba La Nại. Phật thuyết Tứ Thánh đế, chủ yếu Ngài nói 37 Trợ đạo phẩm để hướng dẫn năm anh em Kiều Trần Như tu hành.