Tin Mới

Loài chuột nào trên thế giới có thể nặng gần 100kg?

(Ngày Nay) - Với thân hình to lớn đáng ngạc nhiên, loài chuột này được coi là loài gặm nhấm lớn nhất hành tinh.
Loài chuột nào thuộc hàng lớn nhất thế giới?

1. Loài chuột nào thuộc hàng lớn nhất thế giới?

 • A. Chuột Coypu

 • B. Chuột Malagasy

 • C. Chuột Capybara

Loài chuột này thuộc họ chuột gì?

2. Loài chuột này thuộc họ chuột gì?

 • A. Họ chuột chũi

 • B. Họ chuột lang

 • C. Họ chuột sóc

Nguồn gốc của loài chuột lang nước ở đâu?

3. Nguồn gốc của loài chuột lang nước ở đâu?

 • A. Nam Mỹ

 • B. Nam Phi

 • C. Nam Á

Loài chuột lang nước sống được trong môi trường nào?

4. Loài chuột lang nước sống được trong môi trường nào?

 • A. Trên cạn

 • B. Dưới nước

 • C. Cả 2 đáp án trên

Thức ăn của chuột lang nước?

5. Thức ăn của chuột lang nước?

 • A. Cỏ và thực vật

 • B. Xác chết và động vật nhỏ

 • C. Cả 2 đáp án trên

Chuột lang nước thường sinh mấy con một lần?

6. Chuột lang nước thường sinh mấy con một lần?

 • A. 4 con

 • B. 6 con

 • C. 8 con

Loài chuột lang nước không mắc bệnh nào?

7. Loài chuột lang nước không mắc bệnh nào?

 • A. Ghẻ lở

 • B. Ung thư

 • C. Cả 2 đáp án trên

Kết quả: 0/7

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo